Warning: Use of undefined constant G5_TIMEZONE - assumed 'G5_TIMEZONE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /misc/4/000/339/210/5/user/web/kcncc.org/common.php on line 149
재캐나다동포전국연합회
건강상식

미역의 약효

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일21-06-14 20:34 조회117회 댓글0건

본문

주체110(2021)년 6월 12일
                                                                                                                                                           미역의 약효

 

① 항암작용을 한다.

② 고혈압환자의 혈압을 낮출수 있다.

③ 동맥경화를 예방할수 있다.

④ 배설작용을 촉진하여 변비를 막을수 있다.

⑤ 피응고를 방지할수 있다.

⑥ 요드가 풍부하여 갑상선종을 예방치료할수 있다.

⑦ 나트리움의 지나친 섭취를 조절할수 있다.

⑧ 칼시움, 린을 많이 함유하고있어 인체에 부족되는 광물질을 보충해준다.

⑨ 방사선피해를 막을수 있게 한다. 

 

[메아리통신]


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /misc/4/000/339/210/5/user/web/kcncc.org/skin/board/basic/view.skin.php on line 152
추천 0 비추천 0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


Warning: Use of undefined constant G5_IS_MOBEILE - assumed 'G5_IS_MOBEILE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /misc/4/000/339/210/5/user/web/kcncc.org/bbs/board.php on line 239